Ubezpieczenie typu GAP – czym jest i co musisz o nim wiedzieć?

Nowe auta, prosto z salonu, bardzo szybko tracą na wartości. W ciągu 3 lat wartość pojazdu może być niższa nawet o 50%. Ma to kluczowe znaczenie w kontekście likwidacji szkód w ramach polisy Autocasco. W najbardziej niekorzystnej sytuacji znajdują się wówczas kierowcy, którzy sfinansowali zakup pojazdu kredytem lub leasingiem. Narzędziem, które chroni interesy właścicieli takich samochodów jest ubezpieczenie GAP.

Wysokość odszkodowania z tytułu AC a samochód kupiony na kredyt lub finansowany leasingiem

Kradzież lub poważne uszkodzenie auta, które nie kwalifikuje się do naprawy, to bardzo niekorzystne okoliczności z punktu widzenia kierowców korzystających z kredytu samochodowego lub leasingu. Po przykładowych trzech latach samochód jest warty około 50% mniej niż w momencie jego zakupu. Na takiej właśnie podstawie ubezpieczyciel będzie wyliczał wysokość odszkodowania przysługującego z tytułu polisy AC. Niestety, po takim czasie do spłacenia pozostało wciąż wiele rat kredytowych lub leasingowych, a odszkodowanie prawdopodobnie nie wystarczy na ich pokrycie. Dlatego zdecydowanie warto zabezpieczyć się na wypadek takiej ewentualności.

Ubezpieczenie GAP, czyli zabezpieczenie przed utratą wartości pojazdu

Odpowiednie rozwiązanie stanowi ubezpieczenie typu GAP. Kupując polisę AC online można natrafić na oferty zawierające ten dodatkowy produkt. Na czym polega jego działanie? W sytuacji, gdy dojdzie do szkody całkowitej, właściciel pojazdu może liczyć na dwie wypłaty z towarzystwa ubezpieczeniowego. Pierwsza wynikać będzie z likwidacji szkody w ramach polisy AC i zostanie wyliczona na podstawie wartości samochodu w momencie kradzieży lub tuż przed wypadkiem. Druga wypłata, z tytułu ubezpieczenia GAP, służyć będzie natomiast spłacie pozostałych rat kredytu lub leasingu samochodowego. Interes kierowcy jest więc dobrze zabezpieczony, natomiast samo ubezpieczenie GAP może działać na kilka sposobów.

Rodzaje i koszt ubezpieczenia GAP

Istnieją cztery rodzaje ubezpieczenia GAP:

  • GAP fakturowy, 
  • GAP finansowy, 
  • GAP indeksowy,
  • GAP Casco,

GAP fakturowy to opcja najdroższa, ale w najlepszy sposób zabezpieczająca finanse właściciela samochodu. Zasada wypłaty odszkodowania jest wówczas prosta. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca właścicielowi pojazdu różnicę pomiędzy ceną auta na fakturze, czyli cenę jego zakupu, a wartością pojazdu w chwili wypadku lub kradzieży.

Na drugim biegunie znajduje się GAP finansowy, czyli najtańsza opcja. W tym przypadku ubezpieczyciel wypłaca poszkodowanemu różnicę pomiędzy pozostałymi do spłaty ratami a wartością odszkodowania uzyskanego z polisy AC. Na tę opcję najczęściej decydują się leasingobiorcy, którzy finansowali zakup samochodu z niskim wkładem własnym i wysoką ceną wykupienia pojazdu.

GAP indeksowy to z kolei rozwiązanie, w którym ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty określonej części wartości pojazdu, zwykle od 20% do 30%. Gap indeksowy najbardziej opłaca się zazwyczaj kierowcom, którzy sfinansowali zakup pojazdu w ramach krótkiego okresu leasingowania.

Jeszcze inaczej działa GAP Casco. Kierowca, który skorzysta z tej opcji, poza odszkodowaniem z tytułu polisy AC lub OC, otrzyma także różnicę pomiędzy wysokością tego odszkodowania, a sumą ubezpieczenia zawartą w umowie ubezpieczeniowej. W przypadku szkody całkowitej wypłatę odszkodowania powiększa się o wartość wraku.

AC i OC online – wybór najkorzystniejszej oferty

Korzystne oferty ubezpieczenia GAP można znaleźć kupując polisy AC i OC online. GAP może okazać się opłacalnym rozwiązaniem, jeśli dojdzie do szkody całkowitej. Najlepiej oszacować ryzyko i porównać jak najwięcej ofert, korzystając z kalkulatora ubezpieczeniowego.

Podziel się: