Ubezpieczenie ciągnika i innych pojazdów oraz maszyn rolniczych

Rolnicy w swojej pracy używają wielu pojazdów i maszyn. Niektóre pojazdy rolnicze są wykorzystywane regularnie inne sporadycznie. Różnią się wielkością, rozwijaną prędkością oraz definicjami prawnymi. Kwestie te budzą wiele wątpliwości. Czy trzeba wykupywać OC ciągnika rolniczego? Czy opisująca pojazd wolnobieżny definicja determinuje konieczność jego rejestracji? Jak i czy trzeba, ubezpieczać przyczepy niepodlegające rejestracji? Wyjaśniamy najważniejsze kwestie dotyczące ubezpieczenia pojazdów i maszyn rolniczych.

Pojazdy rolnicze i przyczepy – konieczne OC ciągnika rolniczego

Ustawa z 2003 roku jasno określa pojazdy, które muszą posiadać ubezpieczenie OC. Jeśli chodzi o pojazdy rolnicze, są to ciągniki. Wykupienie ubezpieczenia ciągnika rolniczego jest obowiązkiem. Ponadto prawo nakazuje ubezpieczenie przyczepy. Reszta pojazdów i maszyn rolniczych nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu.

Jeśli chodzi o ciągnik rolniczy, definicja określa go jako pojazd mechaniczny. Tym samym obowiązkowe jest ubezpieczenie OC ciągnika rolniczegoMini traktorek również musi zostać ubezpieczony, chyba że spełnia warunek zdefiniowania go jako pojazd wolnobieżny. Definicja określa tak pojazdy silnikowe, które nie są w stanie rozwinąć prędkości wyższej niż 25 km/h. Jeśli chodzi o przyczepę, również istnieje wyjątek, który zwalnia rolnika z obowiązku jej ubezpieczania. Przyczepy rolnicze niepodlegające rejestracji nie muszą mieć OC. W tym przypadku mowa głównie o niewielkich przyczepach. Jednak co w sytuacji, gdy nieubezpieczony pojazd lub przyczepa wyrządzą szkodę w zdarzeniu drogowym? Wyjaśniamy to poniżej.

Pojazd wolnobieżny na drodze publicznej – z czego pokrywane są szkody?

Pojazd wolnobieżny na drodze publicznej i niektóre przyczepy mogą pojawić się bez obowiązkowego ubezpieczenia, niemniej również tego typu maszyny mogą wyrządzić szkodę. W jaki sposób pokrywane są wtedy koszty ich likwidacji? Istnieją dwie możliwości. Koszty pokrywane są z:

  • OC ciągnika rolniczego,
  • OC rolnika.

Jeśli szkoda została wyrządzona przez prasę ciągnika lub niepodlegającą rejestracji przyczepę traktora szkody są pokrywane z OC ciągnika rolniczego. Każdy rolnik ma obowiązek wykupienia takiego ubezpieczenia, jeśli zamierza wyjeżdżać ciągnikiem na drogę, a więc problem w tym przypadku nie występuje. Jednak co wtedy, kiedy inny uczestnik ruchu drogowego zostanie poszkodowany przez rolnika prowadzącego kombajn? Jest to pojazd wolnobieżny, a takie pojazdy rolnicze nie podlegają obowiązkowemu OC. Całe szczęście nie trzeba się obawiać takich sytuacji, ponieważ prawo w odpowiedni sposób je rozwiązuje. W wymienionych okolicznościach szkody pokrywane są z OC rolnika. Każdy, kto posiada status rolnika indywidualnego, posiada tego typu polisę.

Kalkulator OC ciągnika rolniczego – znajdź najlepszą ofertę

Nie ma wątpliwości, że OC ciągnika rolniczego jest niezbędne. Jak wybrać najlepszą polisę? Ofert jest wiele, a ich warunki uzależnione od różnych czynników. Pod uwagę brany jest między innymi stan techniczny traktora. Towarzystwa ubezpieczeniowe zwracają uwagę również na to, kim są kierowcy pojazdów rolniczych, czyli rolnicy ubezpieczający ciągniki. Nie jest łatwo znaleźć najlepszą ofertę na rynku, która jednocześnie zapewni spokój i stanie się realnym zabezpieczeniem, ale nie będzie bardzo droga. Kalkulator OC ciągnika rolniczegona stronie www. pozwoli wyliczyć wysokość składki. Po wprowadzeniu odpowiednich danych wyświetli się lista rekomendowanych ofert, dopasowanych do potrzeb danego klienta.

Do obowiązkowych ubezpieczeń rolników należą OC i ubezpieczenie nieruchomości rolnych. Każdy rolnik może również zdecydować się na dodatkowe ubezpieczenie rolne. Polecamy wybrać taką polisę, która zawiera zarówno ubezpieczenie OC rolnika, jak i pakiet ubezpieczeń dodatkowych. Można na przykład wykupić dodatkowe ubezpieczenie dla pojazdów wolnobieżnych na wypadek ich uszkodzenia czy kradzieży,

Kim jest rolnik? – przepisy i wymagania

Ubezpieczenie rolnicze to obowiązek każdego rolnika. Jednak wiele osób nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, kto to jest rolnik. Kiedy można się tak nazwać zgodnie z prawem? Okazuje się, że tę kwestię polskie prawo określa precyzyjnie. Istnieją przepisy, które jasno informują o tym, kto jest rolnikiem. To istotne, ponieważ status rolnika implikuje obowiązki i sporo korzyści. Niejednokrotnie zdarza się, że przedsiębiorcy w ramach optymalizacji podatkowej próbują zarejestrować się jako rolnicy. Czemu jest to opłacalne? Kto to jest rolnik według ustawy? Na te i inne pytania związane ze statusem rolnika odpowiadamy poniżej.

Dla kogo obowiązkowe ubezpieczenie rolnicze, czyli kto to jest rolnik według ustawy?

Rolnik indywidualny, bo o nim mowa, to pojęcie, które pojawiło się w przepisach stosunkowo niedawno. Obowiązuje bowiem od niespełna 20 lat. W polskim porządku prawnym pojawiło się ono w 2003 roku, w Ustawie z 11 kwietnia 2003 o kształtowaniu ustroju rolniczego. Według zawartej w niej definicji, rolnik to osoba, która jest samodzielnym właścicielem obszaru rolnego o powierzchni nie większej niż 300 ha. Jednocześnie w ustawie określającej, kto to jest rolnik, zostało jasno zaznaczone, że musi to być samodzielny zarządca danego gruntu. To do niego należą wszystkie decyzje dotyczące danego pola rolnego. Niemniej niekoniecznie musi on być właścicielem danej ziemi czy nieruchomości rolnych. Za rolnika uznaje się również użytkowników wieczystych lub dzierżawców.

Wiele wątpliwości budzi kwestia wykształcenia rolników. Czy ubezpieczenie obowiązkowe rolnicze dotyczy tylko osób o określonym wykształceniu? Okazuje się, że nie tylko. W prawie nie ma mowy o wykształceniu rolniczym, ale o odpowiednich kwalifikacjach. Można je zdobyć dzięki wykształceniu uzyskanym w szkole, jednak to tylko jeden ze sposobów. Przy spełnieniu pozostałych warunków, ubezpieczenie rolneobowiązuje osoby, które uzyskały wykształcenie rolnicze zawodowe wyższe, średnie lub zasadnicze. Jednak, do uzyskania statusu rolnika indywidualnego kwalifikuje również tytuł mistrza lub tytuł kwalifikacyjny uzyskany w ramach zawodu niezbędnego w działalności rolniczej. Co z osobami mającymi innego rodzaju wykształcenie? Jeśli jest to wykształcenie wyższe, do uzyskania statusu rolnika wystarczy ukończenie studiów podyplomowych. Natomiast brak wykształcenia wyższego sprawia, że trzeba zebrać przynajmniej lata stażu w rolnictwie.

Korzyści wynikające ze statusu rolnika indywidualnego

Jak już wspomniano, zdefiniowanie tego, kiedy jest się rolnikiem, okazuje się istotne ze względu na korzyści wynikające ze statusu rolnika indywidualnego. Przede wszystkim rolnik płaci niższe składki na ubezpieczenie społeczne. Wynika to z faktu, że nie należy on do ZUS-u, lecz do KRUS-u. Jeśli ma stosunkowo niewielkie pole, jest całkowicie zwolniony z obowiązku opłacania składki zdrowotnej. Ponadto rolnicy mogą liczyć na dopłaty z Unii Europejskiej. Obecnie jest to nawet ponad 200 euro za hektar.

Podziel się: